RECEPTURY

Świadczymy usługi przygotowania dedykowanych receptur kosmetycznych na bazie założeń klienta. Każdy projekt jest przygotowywany indywidualnie według określonych zasad. Tworzymy próby produktów oraz modyfikujemy je w zależności od potrzeb. Na zakończenie projektu tworzymy technologię produkcji oraz pełne dossier kosmetyku.

Przygotowana receptura może być wykorzystana dowolnie przez klienta albo być podstawą do przeprowadzenia procesu badań i notyfikacji kosmetyku oraz - w dalszej kolejności - produkcji i konfekcji wyrobu.

Przy kreowaniu nowych kosmetyków bazujemy na własnych, naturalnych surowcach kosmetycznych, bezpiecznych emulgatorach i konserwantach oraz kompozycjach zapachowych o bardzo niskim potencjale alergizującym. Sprowadzamy także dedykowane komponenty tak aby spełnić wszystkie wymagania klienta.

BADANIA ANALITYCZNE

Laboratorium Chemlab prowadzi specjalistyczne badania surowców i produktów chemicznych oraz kosmetycznych wykorzystując nowoczene urzadzenia badawcze. Oznaczamy zarówno substancje organiczne jak i nieorganiczne. Wykonujemy badania jakościowe i ilościowe wykorzystując takie techniki jak:
Analiza chromatograficzna (GC-MS, HPLC)
Analiza rentgenowska (NMR)
Analizy spektroskopowe (AAS, ICP, IR, FT-IR)
Techniki optyczne
Oznaczamy zawartość substancji aktywnych oraz substancji śladowych, zawartość metali ciężkich, skład krystalograficzny substancji mineralnych i inne.
Wykonujemy podstawowe badania fizykochemiczne wyrobów w celu przygotowania dossier produktu. Raporty z badań obejmują opis metodyki badań, wyniki końcowe oraz ich interpretacje.

BADANIA ANALITYCZNE

h5 style="text-align:justify;">Laboratorium Chemlab prowadzi specjalistyczne badania surowców i produktów chemicznych oraz kosmetycznych wykorzystując nowoczene urzadzenia badawcze. Oznaczamy zarówno substancje organiczne jak i nieorganiczne. Wykonujemy badania jakościowe i ilościowe wykorzystując takie techniki jak:
Analiza chromatograficzna (GC-MS, HPLC)
Analiza rentgenowska (NMR)
Analizy spektroskopowe (AAS, ICP, IR, FT-IR)
Techniki optyczne
Oznaczamy zawartość substancji aktywnych oraz substancji śladowych, zawartość metali ciężkich, skład krystalograficzny substancji mineralnych i inne.
Wykonujemy podstawowe badania fizykochemiczne wyrobów w celu przygotowania dossier produktu. Raporty z badań obejmują opis metodyki badań, wyniki końcowe oraz ich interpretacje.

DOKUMENTACJA PRODUKTÓW

Nasze prace badawcze obejmują także przygotowanie niezbędnej dokumentacji produktu. Dla produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z przepisami CLP tworzymy karty charakterystyki surówców i mieszanin (MSDS)
Dla produktów kosmetycznych tworzymy dossier wyrobu obejmujące badania fizykochemiczne oraz organoleptyczne a także notyfikację produktów w systemie CPNP. Nasz Safety Assessor tworzy kompleksową ocenę bezpieczeństwa w oparciu o wyniki badań kosmetyków, charakterystyki surowców oraz wytycznych rozporzadzenia WE 1223/2008.
Szczegółowy zakres badań kosmetyków znajdą Państwo w zakładce Badania Kosmetyków.