Dokumentacja - chemia specjalistyczna

Produkty chemii gospodarczej, technicznej i specjalistycznej w głównej mierze opierają się o substancje niebezpieczne klasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem WE 1282/2008. Ich oznakowanie zgodne z przepisami UE dotyczącymi CLP determinuje przygotowanie dla takich wyrobów odpowiedniej karty charakterystyki wyrobu (MSDS) uwzględniając wszystkie składniki preparatu oraz ich stężenia. Na podstawie składu produktu klasyfikujemy wyrób do odpowiedniej kategorii wraz z określeniem zagrożeń oraz środków bezpieczeństwa.

Dla wyrobów zawierających detergenty obowiązują również przepisy Rozporządzenia WE 648/2004 implementowane do systemu prawnego w Polsce Rozporządzeniem w sprawie detergentów z 8 kwietnia 2004 roku. Niniejsze przepisy przyjęte we współpracy z AISE działające w oparciu o klasyfikację CLP nakładają a producentów dodatkowe obowiązki w zakresie oznakowania wyrobów detergentowych. Nasza firma pomoże Państwu nie tylko poprawnie zaprojektować i oznakować wyroby chemii specjalistycznej ale także spełnić pozostałe wymagania przed wdrożeniem takich produktów na rynek.