Projekt UE

logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb-1
UE_EFRR_rgb-1

Chemlab Sp. z o.o. realizuje projekt:

Badania nad innowacyjnym preparatem zawierającym żywe multipotencjalne komórki macierzyste pozyskane z krwi pępowinowej, do zastosowania w medycynie i dermatologii estetycznej”

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa I:Innowacje i nauka”

Działanie 1.2Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”

 

Całkowita wartość projektu: 363 250.00 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 300 000 zł

Wartość dofinansowania z UE: 224 000 zł

 

Chemlab Sp. z o.o. realizuje projekt:

Budowa laboratorium mikrobiologicznego oraz Clean Roomu do analizy i eksperymentalnej produkcji środków odkażających”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020

Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw doprowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” POIR

Całkowita wartość projektu: 400 365.00 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 325 500.00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 292 950.00 zł

Chemlab Sp. z o.o. realizuje projekt:

„Internacjonalizacja działalności firmy Chemlab Sp. z o.o. poprzez opracowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020

Priorytet 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2: „Internacjonalizacja MŚP”

Całkowita wartość projektu: 317 569.61 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 258 349.28 zł

Wartość dofinansowania z UE: 219 596.88 zł

 
Postępowania oraz wyniki są upubliczniane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl