Projekt UE

Chemlab Sp. z o.o. realizuje projekt:

Badania nad innowacyjnym preparatem zawierającym żywe multipotencjalne komórki macierzyste pozyskane z krwi pępowinowej, do zastosowania w medycynie i dermatologii estetycznej”

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa I:Innowacje i nauka”

Działanie 1.2Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”

 

Całkowita wartość projektu: 363 250.00 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 300 000 zł

Wartość dofinansowania z UE: 224 000 zł

 
Postępowania oraz wyniki są upubliczniane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl