Dokumentacja - suplementy diety

Oprócz przygotowania samej receptury i technologii produkcji suplementów diety pomagamy klientom w jego prawidłowym oznakowaniu w szczególności określeniem składników aktywnych, ich stężenia oraz wyznaczenia dziennego zapotrzebowania (RWS). Pracujemy zgodnie z przepisami UE (Rozporządzenie UE nr 1169/2011) oraz polskimi (Ustawa o Bezpieczeństwie Żywności oraz Rozporządzenie w sprawie składu i oznakowania suplementów diety). Pomagamy podczas rejestracji wyrobu w Elektronicznym Systemie Powiadamiania tak aby wdrożyć przygotowany suplement diety na rynek.