Dokumentacja - Kosmetyki

Aby wprowadzić kosmetyk na rynek niezbędne jest przygotowanie oceny bezpieczeństwa kosmetyku zgodnie z Załącznikiem nr I Rozporządzenia WE1223/2009 oraz notyfikacji produktu w systemie CPNP (Cosmetic Portal Notification Product). Raport oceny bezpieczeństwa musi zawierać m.in. wyniki niezbędnych badań kosmetyku, skład jakościowy i ilościowy oraz informację o opakowaniu. Na podstawie dokumentów surowców wchodzących w skład kosmetyku przygotowywany jest profil toksykologiczny, wyliczane wartości narażenia i marginesy bezpieczeństwa. Te wszystkie elementy wraz z wnioskiem z oceny, ostrzeżeniami na etykiecie i rozumowaniem składają się na kompletną ocenę bezpieczeństwa kosmetyku. Jest ona aktualna tak długo aż skład kosmetyku pozostanie niezmienny.