BADANIA KOSMETYKÓW

Badania produktów kosmetycznych są nieodłącznym elementem raportu bezpieczeństwa. W zależności od charakteru produktu należy wykonać badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem, badania mikrobiologiczne czy testy konserwacji. Brak działania drażniącego i alergizującego możemy także potwierdzić w testach dermatologicznych czy testach hipoalergiczności. Często okazuje się, że claimy marketingowe wymagają dodatkowego potwierdzenia w testach aplikacyjnych z wykorzystaniem probantów lub dodatkowo specjalistycznej aparatury. Specyfika produktu determinuje konieczność badań a z nami zrobią to Państwo szybko, tanio a przede wszystkim skutecznie z najwyższą jakością.

CHALLENGE TEST

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych, wymaga aby sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierały wyniki testu konserwacji (tzw. Challenge Test), w celu udowodnienia stabilności mikrobiologicznej kosmetyków.

Aby dana substancja mogła być uznana za środek konserwujący musi spełniać kilka kryteriów. Dobry konserwant powinien m.in. działać na drobnoustroje nawet w niskich stężeniach, działać szybko a także uniemożliwiać tworzenie się form opornych drobnoustrojów. Ponadto środek taki nie może wykazywać działania toksycznego, alergizującego ani drażniącego dla człowieka. Badania testów konserwacji prowadzimy w oparciu o normę PN-EN ISO 11930:2012.

BADANIA DERMATOLOGICZNE

chemlab cera

Badania przeprowadzane są przez specjalistę – lekarza dermatologa u ochotników z dodatnim odczynem alergicznym metodą prób kontaktowych . Dobór probantów – ochotników jest dokonywany zgodnie z Deklaracją Helsińską z 1964 roku z późniejszymi uzupełnieniami, przepisami polskimi, UE, wytycznymi COLIPA z zastosowaniem kryteriów włączeń i wyłączeń.

Badany preparat nakładany jest na krążki bibułowe (Whatmanna), które mocuje się plastrem porowatym – hipoalergicznym (chirurgicznym) na ramionach po stronie wyprostnej lub na plecach. Próby zdejmowane są po 48 godzinach. Pierwszy odczyt jest bezpośrednio po zdjęciu próby, następny po 72 godzinach od nałożenia testu. Ocena odczynów dokonywana jest według skali, która zgodna jest z ogólnie przyjętą skalą w tego typu badaniach.

BADANIE STABILNOŚCI I KOMPATYBILNOŚCI

W celu określenia poprawności wykonania danego kosmetyku przeprowadzamy badania stabilności z wykorzystaniem komory klimatycznej z odpowiednim doborem parametrów temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz urządzenia. W zależności od produktu badania trwają od 5 do 14 tygodni w stałych warunkach. Jednocześnie sprawdzamy kompatybilność wyrobu z opakowaniem w analogicznych warunkach i parametrach. Firma posiada także możliwość przeprowadzenia badań stabilnościowowych z wykorzystaniem mierników laserowych. Takie badanie trwa 72 godziny i obrazuje zmiany zachodzące w produkcie w czasie znacznie krótszym niż czas standardowy dając analogiczne wyniki.

DEKLARACJE MARKETINGOWE

chemlab kosmetyki

Świadczymy usługi przygotowania dedykowanych receptur kosmetycznych na bazie założeń klienta. Każdy projekt jest przygotowywany indywidualnie według określonych zasad. Tworzymy próby produktów oraz modyfikujemy je w zależności od potrzeb. Na zakończenie projektu tworzymy technologię produkcji oraz pełne dossier kosmetyku.

Przygotowana receptura może być wykorzystana dowolnie przez klienta albo być podstawą do przeprowadzenia procesu badań i notyfikacji kosmetyku oraz – w dalszej kolejności – produkcji i konfekcji wyrobu.

Przy kreowaniu nowych kosmetyków bazujemy na własnych, naturalnych surowcach kosmetycznych, bezpiecznych emulgatorach i konserwantach oraz kompozycjach zapachowych o bardzo niskim potencjale alergizującym. Sprowadzamy także dedykowane komponenty tak aby spełnić wszystkie wymagania klienta.