BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Prowadzimy badania mikrobiologiczne kosmetyków i produktów chemicznych wykorzystując inkubatory bakterii oraz automatyczne liczniki kolonii do określania ilości wyhodowanych bakterii. Wszystkie analizy przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi normami:
Ogólna liczba bakterii mezofilnych: PN-EN ISO 21149:2017
Candida Albicans: PN-EN ISO 18416:2016
Pseudomonas Aeruginosa: PN-EN ISO 22717:2016
Staphylococcus Aureus: PN-EN ISO 22718:2016
Escherichia coli: PN-EN ISO 21150:2016

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Prowadzimy badania mikrobiologiczne kosmetyków i produktów chemicznych wykorzystując inkubatory bakterii oraz automatyczne liczniki kolonii do określania ilości wyhodowanych bakterii. Wszystkie analizy przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi normami:
Ogólna liczba bakterii mezofilnych: PN-EN ISO 21149:2017
Candida Albicans: PN-EN ISO 18416:2016
Pseudomonas Aeruginosa: PN-EN ISO 22717:2016
Staphylococcus Aureus: PN-EN ISO 22718:2016
Escherichia coli: PN-EN ISO 21150:2016

CHALLENGE TEST

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych, wymaga aby sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierały wyniki testu konserwacji (tzw. Challenge Test), w celu udowodnienia stabilności mikrobiologicznej kosmetyków.
Aby dana substancja mogła być uznana za środek konserwujący musi spełniać kilka kryteriów. Dobry konserwant powinien m.in. działać na drobnoustroje nawet w niskich stężeniach, działać szybko, a także uniemożliwiać tworzenie się form opornych drobnoustrojów. Ponadto środek taki nie może wykazywać działania toksycznego, alergizującego ani drażniącego dla człowieka. Badania testów konserwacji prowadzimy w oparciu o normę PN-EN ISO 11930:2012.

CHALLENGE TEST

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych, wymaga aby sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierały wyniki testu konserwacji (tzw. Challenge Test), w celu udowodnienia stabilności mikrobiologicznej kosmetyków.
Aby dana substancja mogła być uznana za środek konserwujący musi spełniać kilka kryteriów. Dobry konserwant powinien m.in. działać na drobnoustroje nawet w niskich stężeniach, działać szybko, a także uniemożliwiać tworzenie się form opornych drobnoustrojów. Ponadto środek taki nie może wykazywać działania toksycznego, alergizującego ani drażniącego dla człowieka. Badania testów konserwacji prowadzimy w oparciu o normę PN-EN ISO 11930:2012.

BADANIA DERMATOLOGICZNE

Badania przeprowadzane są przez specjalistę - lekarza dermatologa u ochotników z dodatnim odczynem alergicznym metodą prób kontaktowych . Dobór probantów – ochotników jest dokonywany zgodnie z Deklaracją Helsińską z 1964 roku z późniejszymi uzupełnieniami, przepisami polskimi, UE, wytycznymi COLIPA z zastosowaniem kryteriów włączeń i wyłączeń
Badany preparat nakładany jest na krążki bibułowe (Whatmanna), które mocuje się plastrem porowatym – hipoalergicznym (chirurgicznym) na ramionach po stronie wyprostnej lub na plecach. Próby zdejmowane są po 48 godzinach. Pierwszy odczyt jest bezpośrednio po zdjęciu próby, następny po 72 godzinach od nałożenia testu. Ocena odczynów dokonywana jest według skali, która zgodna jest z ogólnie przyjętą skalą w tego typu badaniach.

BADANIA DERMATOLOGICZNE

Badania przeprowadzane są przez specjalistę - lekarza dermatologa u ochotników z dodatnim odczynem alergicznym metodą prób kontaktowych . Dobór probantów – ochotników jest dokonywany zgodnie z Deklaracją Helsińską z 1964 roku z późniejszymi uzupełnieniami, przepisami polskimi, UE, wytycznymi COLIPA z zastosowaniem kryteriów włączeń i wyłączeń
Badany preparat nakładany jest na krążki bibułowe (Whatmanna), które mocuje się plastrem porowatym – hipoalergicznym (chirurgicznym) na ramionach po stronie wyprostnej lub na plecach. Próby zdejmowane są po 48 godzinach. Pierwszy odczyt jest bezpośrednio po zdjęciu próby, następny po 72 godzinach od nałożenia testu. Ocena odczynów dokonywana jest według skali, która zgodna jest z ogólnie przyjętą skalą w tego typu badaniach.

BADANIE STABILNOŚCI I KOMPATYBILNOŚCI

W celu określenia poprawności wykonania danego kosmetyku przeprowadzamy badania stabilności z wykorzystaniem komory klimatycznej z odpowiednim doborem parametrów temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz urządzenia. W zależności od produktu badania trwają od 5 do 14 tygodni w stałych warunkach. Jednocześnie sprawdzamy kompatybilność wyrobu z opakowaniem w analogicznych warunkach i parametrach. Firma posiada także możliwość przeprowadzenia badań stabilnościowowych z wykorzystaniem mierników laserowych. Takie badanie trwa 72 godziny i obrazuje zmiany zachodzące w produkcie w czasie znacznie krótszym niż czas standardowy dając analogiczne wyniki.

BADANIE STABILNOŚCI I KOMPATYBILNOŚCI

W celu określenia poprawności wykonania danego kosmetyku przeprowadzamy badania stabilności z wykorzystaniem komory klimatycznej z odpowiednim doborem parametrów temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz urządzenia. W zależności od produktu badania trwają od 5 do 14 tygodni w stałych warunkach. Jednocześnie sprawdzamy kompatybilność wyrobu z opakowaniem w analogicznych warunkach i parametrach. Firma posiada także możliwość przeprowadzenia badań stabilnościowowych z wykorzystaniem mierników laserowych. Takie badanie trwa 72 godziny i obrazuje zmiany zachodzące w produkcie w czasie znacznie krótszym niż czas standardowy dając analogiczne wyniki.

BADANIA APARATUROWE COURAGA&KHAZAKA

Badania aplikacyjne aparaturowe kosmetyków z wykorzystaniem urządzeń Couraga&Khazaka potwierdzają deklaracje marketingowe każdego produktu kosmetycznego. Dzięki nim możemy sprawdzić skuteczność danego preparatu podczas aplikacji na skórę. Urządzenia służą także do oceny skuteczności zabiegów kosmetycznych.
Badania przy użyciu kamery topograficznej 3D pozwalają na dokładny pomiar zmarszczek, porów czy przebarwień. Istnieje możliwość obrazowania fragmentów skóry w trójwymiarze oraz ocena przebarwień w promieniach UV.
Badanie z wykorzystaniem analizatora MC1000 pozwala na dokładny pomiar nawilżenia, elastyczności, zaczerwienia czy pigmentacji skóry. Pozwala na analizę wydzielania sebum i poziomu złuszczania zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym.

BADANIA APARATUROWE COURAGA&KHAZAKA

Badania aplikacyjne aparaturowe kosmetyków z wykorzystaniem urządzeń Couraga&Khazaka potwierdzają deklaracje marketingowe każdego produktu kosmetycznego. Dzięki nim możemy sprawdzić skuteczność danego preparatu podczas aplikacji na skórę. Urządzenia służą także do oceny skuteczności zabiegów kosmetycznych.
Badania przy użyciu kamery topograficznej 3D pozwalają na dokładny pomiar zmarszczek, porów czy przebarwień. Istnieje możliwość obrazowania fragmentów skóry w trójwymiarze oraz ocena przebarwień w promieniach UV.
Badanie z wykorzystaniem analizatora MC1000 pozwala na dokładny pomiar nawilżenia, elastyczności, zaczerwienia czy pigmentacji skóry. Pozwala na analizę wydzielania sebum i poziomu złuszczania zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym.