Analiza rentgenowska

Badania z użyciem dyfraktometru rentgenowskiego pozwalają na analizę substancji stałych o strukturze krystalicznej. Za jego pomocą możemy wyodrębnić poszczególne fazy krystalograficzne oraz określić z jakich związków składa się dana próbka. Metoda wykorzystywana m.in. do badania składu soli mineralnych (Sól z morza Martwego, Sól Epsom itp.), glinek czy substancji peelingujących opartych o naturalne minerały oraz określania zawartości zanieczyszczeń w próbce.

Analiza XRD pozwala na oznaczenie składu fazowego substancji krystalicznych wraz z analizą ilościową dotyczącą poszczególnych składowych. Jest to niezwykle pomocne przy ustalaniu czystości składników krystalicznych gdzie poziom zanieczyszczeń musi być ściśle przestrzegany a przekroczone normy jakościowe często dyskwalifikują produkty.