TEST KONSERWACJI

chemlab badania kosmetyków

Dla produktów niespełniających kryteriów normy PN-EN ISO 29621:2017 (Produktów niskiego ryzyka mikrobiologicznego) niezbędne jest wykonanie testu konserwacji (Challenge Test). Służy on potwierdzeniu czy zastosowany konserwant chroni kosmetyk przed rozwojem mikroorganizmów. Trwa on 4 tygodnie a badane są następujące szczepy drobnoustrojów:

  • STAPHYLOCOCCUS AUREUS

  • PSEUDOMONAS AERUGINOSA

  • CANDIDA ALBICANS

  • ESCHERICHIA COLI

  • ASPERGILLUS BRASILIENSIS

Testy konserwacji prowadzimy zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019

Dla produktów spełniających normę PN-EN ISO 29621:2017 test konserwacji nie jest obowiązkowy.