BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

chemlab badania kosmetyków

Celem badań mikrobiologicznych jest potwierdzenie czystości produktu kosmetycznego. Jest to podstawowy parametr badany podczas produkcji przed zwolnieniem wyrobu do konfekcji. Każdy kosmetyk musi spełniać określone w normie parametry. Badania mikrobiologiczne wykonujemy zgodnie z najnowszymi normami dla każdego szczepu bakterii i grzybów:

  • Ogólna liczba tlenowych bakterii mezofilnych: PN-EN ISO 21149:2017

  • Candida Albicans: PN-EN ISO 18416:2016

  • Pseudomonas Aeruginosa: PN-EN ISO 22717:2016

  • Staphylococcus Aureus: PN-EN ISO 22718:2016

  • Escherichia Coli: PN-EN ISO 21150:2016

Dla produktów niskiego ryzyka mikrobiologicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 29621:2017 nie są wymagane badania mikrobiologiczne.