Wdrażanie ISO 17025 – normy dotyczącej laboratoriów

laboratorium, norma

Nie wiesz, jak wdrożyć ISO 17025 w Twoim laboratorium? Szukasz firmy, która wykona akredytację? I w dodatku nie wiesz, od czego zacząć? Nie musisz się już martwić. Dzisiaj odpowiadamy na wiele pytań związanych z normą dotyczącą laboratoriów.

CZYM JEST ISO 17025?

Pod normą ISO 17025 kryją się „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, które opracowały Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO wraz z Międzynarodową Komisją Eletrotechniczną IEC w 1999 roku. Nie oznacza to jednak, że obecnie obowiązujące normy mają kształt sprzed 20 lat. W 2015 oraz w 2017 roku miała ona swoje kolejne wydania, które ją aktualizowały zgodnie z postępem techniki.

AKREDYTACJA NORMY

Norma ISO 17025 umożliwia uzyskanie akredytacji  w laboratoriach, które wykonują np. pobieranie próbek, rozwijają lub opracowują nowe metody badawcze. Warto wspomnieć, że akredytacja jest możliwa do uzyskania również niezależnie od ilości pracowników.

ISO 17025 a ISO 9001

Laboratorium działające zgodnie z normą ISO 17025 ma spójny system jakości z normą ISO 9001. Jednak nie są to dokumenty tożsame, lecz niezależne od siebie.

CELE WDROŻENIA NORMY

Za główny cel wdrożenia normy uznaje się zdefiniowanie wspólnych wymagań, które będą umożliwiały udowodnienie zdolności laboratorium do przeprowadzania określonych badań oraz sporządzania wiarygodnych wyników, a także poprawa jakości wykonywanych przez laboratorium badań.

STRUKTURA ISO 17025

Struktura najnowszego, a więc trzeciego, wydania, nawiązuje swą budową do norm ISO 17000 oraz ISO 9001.W jej skład wchodzi 5 sekcji: wymagania ogólne, organizacyjne, dotyczące zasobów, procesów oraz wymagania w zakresie zarządzania.

PROCES AKREDYTACJI

Proces wdrażania normy kończy złożenie wniosku do Polskiego Centrum Akredytacji, po czym następuje pozytywna weryfikacja dokumentacji i procedur. Dane laboratorium otrzymuje akredytację.

ZALETY Z WDROŻENIA NORMY 

Co daje wdrożenie tej normy do laboratorium? Można tu wymienić usprawnienie działania, zdefiniowanie kompetencji poszczególnych pracowników kierowniczych i technicznych, miarodajne wyniki o wysokiej dokładności, używanie odpowiedniej jakości sprzętów laboratoryjnych, sprecyzowane zakresy odpowiedzialności kadr, a także zwiększenie prestiżu.

KTO WYKONA DLA CIEBIE AKREDYTACJĘ?

W naszym laboratorium  wdrażamy nowy Dział Certyfikacji i Akredytacji, dlatego będziemy mogli przygotować firmy do akredytacji pod względem między innymi omawianej normy. Zapraszamy do kontaktu, abyśmy mogli przedstawić Ci nasza ofertę.