Techniki spektroskopowe

Metody spektroskopowe opierają się głównie o analizę widm promieniowania. Są stosowane głównie do oznaczania związków, które mają zdolność do pochłaniania czy emisji promieniowania. Wykorzystując techniki spektroskopowe jak UV-VIS, IR, NMR możemy badać kosmetyki pod kątem skuteczności przeciwsłonecznej czy oznaczania współczynnika SPF. W połączeniu z analizą ICP metody spektroskopowe mogą posłużyć do oznaczania składu pierwiastkowego produktów czy oznaczania zawartości metali ciężkich takich jak rtęć, ołów, kadm, miedź czy arsen wykorzystując techniki ICP oraz ICP-MS. Techniki doskonale nadają się do oznaczania składników żywności aby potwierdzić ich wysoką jakość i bezpieczeństwo.

chemlab nanontechnologia