TEST KONSERWACJI

chemlab badania mikrobiologiczne
Dla produktów niespełniających kryteriów normy PN-EN ISO 29621:2017 (Produktów niskiego ryzyka mikrobiologicznego) niezbędne jest wykonanie testu konserwacji (Challenge Test). Służy on potwierdzeniu czy zastosowany konserwant chroni kosmetyk przed rozwojem mikroorganizmów. Trwa on 4 tygodnie a badane są następujące szczepy drobnoustrojów:
  • STAPHYLOCOCCUS AUREUS
  • PSEUDOMONAS AERUGINOSA
  • CANDIDA ALBICANS
  • ESCHERICHIA COLI
  • ASPERGILLUS BRASILIENSIS
Testy konserwacji prowadzimy zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019 Dla produktów spełniających normę PN-EN ISO 29621:2017 test konserwacji nie jest obowiązkowy.

chemlab badania mikrobiologiczne

Dla produktów niespełniających kryteriów normy PN-EN ISO 29621:2017 (Produktów niskiego ryzyka mikrobiologicznego) niezbędne jest wykonanie testu konserwacji (Challenge Test). Służy on potwierdzeniu czy zastosowany konserwant chroni kosmetyk przed rozwojem mikroorganizmów. Trwa on 4 tygodnie a badane są następujące szczepy drobnoustrojów:

  • STAPHYLOCOCCUS AUREUS
  • PSEUDOMONAS AERUGINOSA
  • CANDIDA ALBICANS
  • ESCHERICHIA COLI
  • ASPERGILLUS BRASILIENSIS

Testy konserwacji prowadzimy zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019

Dla produktów spełniających normę PN-EN ISO 29621:2017 test konserwacji nie jest obowiązkowy.