Badanie stabilności i kompatybilności z opakowaniem

Zgodnie z Rozporządzeniem WE1223/2009 każda ocena bezpieczeństwa kosmetyku musi zawierać wszystkie informacje umieszczone w załączniku I Rozporządzenia. Punkt 2 tego załącznika wskazuje, że niezbędne są informacje na temat stabilności wyrobu a dodatkowo punkt 4 wymaga, aby zbadana była czystość oraz stabilność opakowania.

Nasze badania prowadzimy w warunkach pokojowych (temperatura 18-22°C), z wykorzystaniem komory klimatycznej w temperaturze 40°C przy wilgotności powietrza 75% oraz w warunkach niskich temperatur 4°C. Dla produktów „jednofazowych” czyli w momencie, gdy wszystkie substancje rozpuszczają się w jednym medium (np. w wodzie, oleju, itp.) – standardowy czas badania wynosi 5 tygodni. Dla produktów zawierających w składzie 2 niemieszające się fazy (np. olej z wodą) – czas badania wynosi 12 tygodni.

Prowadzimy także przyspieszone testy stabilności produktów kosmetycznych wykorzystując „szoki temperaturowe” dzięki czemu jesteśmy w stanie znacznie skrócić czas badania uzyskując wiarygodne wyniki w odniesieniu do warunków standardowych.

Testy stabilności produktów kosmetycznych wykonujemy w oparciu o wytyczne:

COSMETICS EUROPE: GUIDELINES ON STABILITY TESTING OF COSMETIC PRODUCTS