Litokosmetyki – Harmonia dla duszy i ciała

Litokosmetyki to gama produktów wykorzystująca starożytne właściwości kamieni szlachetnych, które mają zbawienny wpływ na naszą urodę poprzez oddziaływanie na skórę, narządy wewnętrzne oraz cały ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Ich specyficzna energia drgań działa na określone Punkty Czakra zlokalizowane w ciele człowieka.

Punkty Czakra

Czakry to centrale energetyczne człowieka – portale między światem duchowym a fizycznym. Zlokalizowane są wzdłuż kręgosłupa od czubka głowy aż po kość ogonową. Przepływ energii przez Czakry zapewnia witalność ciała i spokój duszy.

Każda Czakra związana jest z określonym kolorem. Każdy kolor charakteryzuje specyficzne własności energii i drogi jej przepływu w ciele. Energia życiowa – tzw. Prana płynie kanałami zwanymi Nadi. Kanały energetyczne łączą się pomagając zachować równowagę między sferą duchową a fizyczną. Siedem Czakr odzwierciedla zjednoczoną świadomość duszy i ciała.

Sahasrara – Główna Czakra, Czakra świadomości, kontroluje wszystkie pozostałe Czakry. Jej funkcja jest analogiczna jak przysadki mózgowej w OUN.

Ajna – Zwana Czakrą Trzeciego Oka – związana bezpośrednio z szyszynką – hormonem związanym z produkcją melatoniny. Ajna to czakra czasu, świadomości i światła

Vishuddha – Czakra Gardła odpowiedzialna za komunikację i wzrost. Związana bezpośrednio z tarczycą odpowiadającą za rozwój i  dojrzewanie.

Anahata – Czakra Serca związana z miłością, równowagą i dobrym samopoczuciem. Związana bezpośrednio z grasicą – gruczołem będącym częścią układu odpornościowego i hormonalnego

Manipura – Czakra Splotu Solarnego związana z energią przyswajania i trawienia. Przetwarza energię dostarczoną w pożywieniu w energię witalną.

Swadhisthana – Czakra Sakralna, związana z emocjami, seksualnością i kreatywnością. Odgrywa dużą rolę przy regulacji hormonów płciowych uczestniczących w cyklu reprodukcyjnym. Hormony te powodują duże wahania nastroju. Swadhisthana wprowadza ład, harmonię i spokój.

Muladhara – Czakra Bazy lub Czakra Korzenia związana z bezpieczeństwem, przetrwaniem i podstawowymi potrzebami człowieka. Reguluję pracę nadnerczy odpowiedzialnych za instynkt przetrwania podczas groźby.

Więcej o kamieniach szlachetnych w kosmetykach: www.chemlab.com.pl/galeria-produktów

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *