PRODUKTY MEDYCZNE

Najnowszy projekt firmy Chemlab to przygotowanie i produkcja produktów medycznych zgodnie z wymaganiami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Medycznych i Produktów Biobóczych. Produkty medyczne wytworzone w technologii kosmetycznej z jednej strony pozwolą na stworzenie produktu ściśle dla salonów kosmetycznych, którym zależy na wysokiej jakości i skuteczności produktów i właściwej aplikacji dla klientów a z drugiej strony pozwolą na przygotowanie produktów z wykorzystaniem substancji, które nie są dopuszczone do obrotu w kosmetykach.

Przygotowujemy kompleksową dokumentację oraz rejestrujemy produkty w URPL. Wykonujemy także deklaracje zgodności produktów zgodnie z dyrektywą UE (Dyrektywa 93/42/EWG)

Chemlab located at Olszewskiego 6/-1.13 , Kielce, Polska . Reviewed by 317 customers rated: 8.6 / 10