BADANIA I ANALIZY

czytaj dalej

Firma Chemlab przeprowadza szereg badań specjalistycznych dla klientów zewnętrznych. Oznaczamy zarówno substancje organiczne jak i nieorganiczne, stałe i ciekłe, metale ciężkie i śladowe ilości związków. Nasze laboratorium dysponuje wysokiej klasy aparaturą analityczną taką jak m.in:

Urządzenia wykorzystujące plazmę (ICP, ICP-MS)
Chromatografy cieczowe sprzężone ze spektrometrami mas
Urządzenia do magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
Urządzenia do absorpcyjnej spektroskopii atomowej (ASA)
Spektroskopy do badań w podczerwieni (IR, FT-IR)
Urządzenia do spektroskopii optycznej
Urządzenia do pomiarów krystalograficznych

W celu ustalenia dokładnego zakresu badań i analiz prosimy o kontakt w celu przygotowania szczegółowej oferty

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE, TEST KONSERWACJI

Prowadzimy badania mikrobiologiczne kosmetyków i produktów chemicznych na zawartość ogólnej liczby bakterii mezofilnych, bakterii chorobotwórczych takich jak Candida Albicans, Pseudomonas Aeruginosa czy Staphylococcus Aureus oraz ocenę skuteczności zastosowanych konserwantów w kosmetykach. Wykorzystujemy zarówno inkubatory, cieplarki  jak i liczniki kolonii do określania ilości wyhodowanych bakterii. Wszystkie analizy przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi normami:

PN-EN ISO 18416:2016
PN-EN ISO 21149:2009
PN-EN ISO 22717:2016
PN-EN ISO 22718:2016
PN-EN ISO 11930:2012

BADANIA STABILNOŚCI I KOMPATYBILNOŚCI

W celu określenia poprawności wykonania danego kosmetyku przeprowadzamy badania stabilności z wykorzystaniem komory klimatycznej z odpowiednim doborem parametrów temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz urządzenia. W zależności od produktu badania trwają od 5 do 14 tygodni w stałych warunkach. Jednocześnie sprawdzamy wpływ kosmetyku na opakowanie badając jego kompatybilność z opakowaniem w analogicznych warunkach i parametrach. Firma posiada także możliwość przeprowadzenia badań stabilnościowowych z wykorzystaniem mierników laserowych. Takie badanie trwa 72 godziny i obrazuje zmiany zachodzące w produkcie w czasie znacznie krótszym niż czas standardowy dając analogiczne wyniki.

BADANIA DERMATOLOGICZNE

W celu oceny bezpieczeństwa oddziaływania na skórę danego kosmetyku wykonujemy testy kontaktowe półotwarte na probantach. Testy z wykorzystaniem płatków (Patch-Test) służą do wykrywania alergii kontaktowej, na związki drobnocząsteczkowe. Alergia kontaktowa może być przyczyną zapalenia skóry zwanego alergicznym wypryskiem kontaktowym. Dzięki testom dermatologicznym wiadomo, czy istnieje prawdopodobieństwo alergii kontaktowej na dany preparat, czy też jest on bezpieczny dla skóry i czy nie wywołuje potencjalnych podrażnień czy alergii. Badania wykonujemy pod opieką lekarzy dermatologów w ciągu 72 godzin a wyniki przedstawiamy w formie raportów.

BADANIA NANOCZĄSTEK

Nanotechnologia jako dynamicznie rozwijająca się gałąź przemysłu kosmetycznego wymaga coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych technik pomiarowych. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku firma Chemlab umożliwia klientom pomiar wielkości cząstek oraz potencjału Zeta. Wykorzystujemy także nanomateriały w postaci metali czy tlenków metali do tworzenia innowacyjnych produktów. Na życzenie klientów dobieramy odpowiednią technologię i materiały do przygotowania odpowiedniego produktu w zależności od jego przeznaczenia, właściwości i zastosowania.

Wyniki pomiarów badania wielkości cząstek

Badanie mikroskopowe (SEM) nanocząstek osadzonych na nośniku

TECHNOLOGIA MIKROKAPSUŁKOWANIA

Wdrażanie nowych rozwiązań do produkcji kosmetyków skłoniło naszą firmę do opracowania technologii mikrokapsułkowania. Proces redukcji wielkości cząstek substancji aktywnych do poziomów mikro ma na celu lepszą i szybszą wchłanialność. Dzięki temu mamy możliwość redukcji stężenia tych substancji w recepturze przy niezmienionym poziomie skuteczności. Sam proces zależy przede wszystkim od medium jakie poddajemy procesowi. W zależności od jego właściwości oraz od docelowego produktu stosujemy zarówno suszarki rozpyłowe przy przygotowywaniu proszków substancji mikrokapsułkowanych jak i enkapsulatory do tworzenia produktów ciekłych. Regulowanie parametrami procesu pozwala na uzyskanie określonej wielkości cząstek przy zachowaniu odpowiedniej wydajności.

Wszelkie prace dla klientów zewnętrznych przeprowadzamy po określeniu szczegółowych warunków procesu, postaci medium poddanemu procesowi a także ilości i postaci gotowego produktu. Wykonujemy zarówno próby laboratoryjne jak i przemysłowe.

ChemLab to nowoczesne Centrum Badawczo – Rozwojowe – badania kosmetyków – ocena bezpieczeństwa kosmetyków; badania aparaturowe.

Chemlab located at Olszewskiego 6/-1.13 , Kielce, Polska . Reviewed by 317 customers rated: 8.6 / 10